WoD larp - epilog

Sepsal(a): Ilicius

Sněm skončil. Novým českým knížetem se stal ventrue Dietmar Henšl. A ještě tu noc hosté opustili Čelákovice a vydali se směrem ke svým domovům. Následujícího rána vtrhl do Čelákovic oddíl inkvizice, vzal tvrz ztečí a po krátkém boji ji dobyl. 

Vlády nad Zeměmi koruny české, se tehdy na krátkou dobu opravdu ujal jejich právoplatný kníže Dietmar. V jeho zemi, ale nedlouho na to propuká válka mezi klanem Brujah, toužícím pomstít Albrechtovu smrt, a klanem Tzimisce. Válka chaotická a krutá, neboť ani jedna ze stran nemá pořádné velení. Kníže Dietmar se ji pokouší zastavit, ale když se se objeví zvěsti o tom, že se zaprodal císaři Karlu Friedrichu a že mu slouží ovládán poutem krve, je nucen uprchnout zpátky na Slezsko. Tam se mu nakonec, za vydatné císařské podpory daří nastolit pořádek.

Nastalé situace využije moravská kněžna Ljiljana, která v létě roku 1403 prohlásí sněm za neplatný a Moravu za své nezávislé území. V Čechách mezitím začíná získávat na vrch klan Tzimisce. To se, ale rychle změní, když se opět objeví Albrechtův sire, Ecaterina Moudrá, která pod svým velením sjednotí české brujahy a dokonce,  si na svou stranu nakloní i mnoho upírů z klanu gangrelů. Pod jejím vedením klan Brujah dosáhne několika vítězství, přesto ale není dost silný, aby válku dovedl do vítězného konce.

Začátkem zimy roku 1405 proto obě strany uzavírají váhavé příměří. Je ale jen otázkou času, kdy někdo stávající situace využije a stane se novým českým knížetem.zpět
Komentáře
fotofoto193
VV

Jinak teda to není zrovna optimistické čtení :D.


Zpráva byla odeslána 9.02.2016

foto193
VV

Možná by bylo dobré i zmínit jak se to odrazilo v "mudlovské" historii, pro nás co jsme uplně blbí.


Zpráva byla odeslána 9.02.2016