VV
VV@orkistan.cz
skřetišťák193

Jak vůbec vzniklo toto zkratkovité jméno? Původní archaické záznamy již nejsou k dispozici, proto vzniká mnoho dohadů a teorií.

Vařené Vejce? Nebo snad Velký Vyrovnávač?

Velkej Vont!