Ilicius
Ilicius@orkistan.cz
skřetišťák268

Vrchní verbíř a vyslanec Orkistanu na půdě matematicko fyzikální fakulty. Mezi svými spolubojovníky známý též jako Tong-tong.