Alfirin
Alfirin@orkistan.cz
skřetišťák179

Alfirin je pomněnka,

co vábí davy chtivé.

Jemná že je? Domněnka!

To jsou jen triky lstivé.