Nashren
Nashren@orkistan.cz
skřetišťák101
Velitelova pravá rukavice, člověk mající ve všem speciální systém, jenž skvěle slouží jak administrativě, tak i jeho bojovým kvalitám.

Seznam událostí