Foxess
Foxess@orkistan.cz
skřetišťák118

Foxess citem bohyně
(staré božstvo detailu)
mlátí skřety spanile,
spřádá plány potajmu.